Oppidum PR ügynökség

Nyomtatás

Oppidum PR ÜGYNÖKSÉG

Egyszerre műveld a három időt! (Ratkó József)

A JÖVŐ előretekintő, prométheuszi ihletet rejt. Szinte élethossziglan foglalkoztat valamennyiünket az a kérdés, hogy mit hoz a jövő, pedig a válasz kézenfekvő: a jövő felismerése a jelenben, sőt a múltunkban. „Nem a hátulról, a múltból jövő rugások ösztökélnek bennünket, hanem a jövő csábítása és kívánatos lehetőségei vonzanak: ez az, ami alapján az élet – és valójában az egész világ – kibontható.“ (Karl Popper) A jövő megismerése érdekében azonban be kell látnunk, hogy hétköznapi tudásunk mindinkább tudatlanságunk beismerése, ugyanis a múlt és a jelen magában hordozza a jövőt, és ez nem függ attól, hogy a lehetséges és a megvalósuló jövő a múltnak, vagy a jelennek változatlan továbbfejlődése avagy attól lényegesen eltérő lesz. A jövőképelemzés a személyes, a társas és a rendszerformák esetében egyaránt új szemléletmódot hordoz, amely a lehetséges jövőt alakítható, az emberi cselekedetek által formálható valóságot szembesíti elvárásainkkal.


A Szilády Áron Társaság közlönye